Spoed / Emergencies – Huisartsenpraktijk Reguliersgracht – Amsterdam

Spoed / Emergencies

Bel in het geval van levensbedreigende situaties naar 112.

In life-threatening situations, call 112

Voor spoedzaken die niet levensbedreigend zijn, belt u

For emergencies that are not life-threatening, please call