Zorgaanbod / our services – Huisartsenpraktijk Reguliersgracht – Amsterdam

Zorgaanbod / our services

Bij onze praktijk zijn naast huisartsen en doktersassistenten ook praktijkondersteuners aanwezig in de vorm van POH-GGZ en POH-S. Een overzicht van het zorgaanbod binnen onze praktijk staat hieronder.

Als u wilt weten wie bij ons als huisarts, doktersassistent, POH-S of POH-GGZ werken, kijkt u dan op de pagina met medewerkers.

Huisartsen / GP’s

Huisartsen zijn uw eerste aanspreekpunt voor problemen met uw gezondheid. De huisartsen houden overzicht over uw totale situatie. Door een veelzijdige medische kennis kan de huisarts ongeveer 90% van alle gepresenteerde klachten zelf behandelen. Voor de overige klachten wordt doorverwezen naar een medisch specialist of andere hulpverlener. De huisarts is coördinator van alle benodigde zorg voor de patiënt.

Doktersassistenten / doctor’s assistants

Er is een dagelijks assistentenspreekuur waar u terecht kunt voor de volgende zaken: oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, (schaaf- en brand)wonden verzorgen, injecties en bloeddruk meten. Op verzoek van de huisarts worden ECG’s en 24 uursmetingen verricht, CRP sneltesten, glucose en Hb bepalingen uitgevoerd. U kunt hier een afspraak voor maken door te bellen met onze praktijk.

Praktijkondersteuner Somatiek (POH-S) / GP support professional chronic diseases

Bij de POH-S kunt u terecht voor:

  • Suikerziekte (=Diabetes Mellitus 2 = DMII)
  • Hart- en vaatziekten (=Cardiovasculair Risicomanagement = CVRM)
  • COPD/Astma
  • Ouderenzorg
  • Stoppen met roken

Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg (POH-GGZ) / GP support professional mental healthcare

Voor veel mensen is het prettig om niet (meteen) doorverwezen te worden naar een psycholoog of de GGZ. De POH-GGZ biedt het voordeel dat mensen met psychische vragen op een makkelijke manier naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk kunnen worden verwezen.

No show beleid POH-GGZ /  appointment with POH-GGZ

Helaas komt het nogal eens voor dat onze patiënten niet op een door hen gemaakte afspraak verschijnen. Wij verzoeken u tijdig te laten weten wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan, zodat wij iemand anders kunnen laten komen die op de wachtlijst staat. Bij een ‘no-show’ of bij een afzegging minder dan 24 uur voor aanvang van een afspraak met de POH-GGZ wordt er €50 bij u in rekening gebracht.

Unfortunately, it happens too often that our patients do not show up for an appointment they have made. We ask you to let us know in time when an appointment made cannot take place so that we can have someone else come. In the event of a ‘no-show’ or a cancelation less than 24 hours before the start of an appointment with the POH-GGZ, we will charge €50.

Geen inloopspreekuur meer / no more consults without appointment

Wij hebben sinds de start van de Coronacrisis geen inloopspreekuur meer. U kan online een afspraak plannen of de assistente bellen om een afspraak te maken.