Openingstijden / consultation hours – Huisartsenpraktijk Reguliersgracht – Amsterdam

Openingstijden / consultation hours

Telefonische bereikbaarheid / opening hours by phone

Voor telefonisch overleg, afspraken en recepten kunt u de praktijk dagelijks bereiken tussen 08.00-12.00 en 13.00-17.00 uur

If you would like to get advice by phone, make or change an appointment or discuss a recipe, then please call between 08.00-12.00 or  13.00-17.00.

Herhaalrecepten, verwijskaarten en labformulieren / repeat prescription, referrals, lab forms

U kunt herhaalrecepten, verwijskaarten en labformulieren ophalen op de praktijk tussen 09.00  – 10.30 of  13.30  – 16.00.

You can collect repeat prescriptions, referrals, and lab forms at the practice between 09.00  – 10.30 or  13.30  – 16.00.

Spreekuur op afspraak / consultation hours

Elke dag kunt u op een afgesproken tijd op het spreekuur komen. U dient hiervoor wel altijd van tevoren een afspraak te maken. Afspraken zijn te plannen tussen 8.00 – 10.00 en tussen 13.30 – 16.00.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. De assistent(e) is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistent(e) is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan (volgens AVG wetgeving).

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

We are available to see you at the practice every working day. In order to be seen, you need to make an appointment. The time slots for appointments are between 8.00 – 10.00 and between 13.30 – 16.00. 

When you make an appointment the doctor’s assistant will ask you for the reason of your visit. The assistant is well-trained to assess your health question in terms of type and urgency.  The assistant is, just like the GP, obliged to treat your medical information according to GDPR standards (privacy law).

In case you are not able to go to the practice, it’s possible that the GP will come to visit you. The assistant will assess, in some cases after consultation with the GP, the need to be seen at home. It is not possible to book a visit in case you have no time to come to the practice or if you have no transport means to come to the regular consultation hours.

Heeft u meerdere klachten of vragen? / Would you like to address more than 1 issue?

Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Please let us know prior to your consultation if you want to discuss moren than one health issue. That helps us to give you enough time to answer your questions.

Buiten kantoortijden  / Out of office hours

Tijdens avonden, nachten en weekenden kunt u terecht bij de huisartsenposten Amsterdam tussen 17.00 – 8.00 de volgende ochtend. Bel voor een afspraak naar 088 0030 600 of ga naar https://www.huisartsenpostenamsterdam.nl/

During evenings, at nights and in the weekends GP care is clustered in a communal health centre: ‘de huisartsenpost’. This centre is opened from 17.00 till the next morning on working days, during the weekends and on official holidays.

When in need of urgent medical care, patients living in the centre of Amsterdam can make an appointment to visit ‘de huisartsenpost’ at the following adress: Oosterpark 9 / 1091 AC Amsterdam
For appointments at one of the other communal health centres, you can consult their website: https://www.huisartsenpostenamsterdam.nl/