Klachtenregeling – Huisartsenpraktijk Reguliersgracht – Amsterdam

Welkom bij Huisartsenpraktijk Reguliersgracht

mw. L.C.C. Avenarius
mw. K.M. Wong
dhr. T. Klapwijk
mw. S.H.M. Kouwenberg

Spoednummer: 020-3449247 (optie 1)
Buiten kantooruren: 088-0030600

Vanwege de Coronacrisis hebben we helaas voorlopig GEEN INLOOPSPREEKUUR MEER.

Natuurlijk bent u welkom wel met een mondkapje, bel graag eerst voor een afspraak.

Ook voor vragen aan de assistente graag telefonisch contact met ons opnemen.

Heeft u nog geen huisarts, of bent u op zoek naar een nieuwe huisarts dan kunt u onze assistentes bellen om te informeren naar de mogelijkheden om u bij onze praktijk in te schrijven.

Klachtenregeling

Een klacht? bespreek uw onvrede met de huisarts

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klachten formulier invullen. Deze kan bij de assistentes opgevraagd worden.

Het ingevulde formulier kan bij de assistente ingeleverd worden en zal door de klachtencommissie op korte termijn (binnen 1 week) bekeken en besproken worden.

De klachten commissie kijkt of er verbeterpunten uit de klacht te halen zijn en zal deze voorleggen aan alle medewerkers van de praktijk. Samen zal er gekeken worden wat voor actie er genomen moet worden (een verbeterplan, protocol, werkafspraak of iets anders). Na het overleg zal de indiener op de hoogte worden gesteld van de ondernomen actie.

In sommige gevallen zal de medewerker met de patiënt in gesprek gaan over de klacht (met of zonder aanwezigheid van de klachtencommissie).

Mocht er op deze manieren geen oplossing gevonden worden dan zal de klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) neergelegd worden. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl