Klachtenregeling / complaints – Huisartsenpraktijk Reguliersgracht – Amsterdam

Klachtenregeling / complaints

Klachten over uw huisarts / Complaint about GP?

Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.

Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u een klachtenformulier invullen. Deze kan bij de assistentes opgevraagd worden.

Het ingevulde formulier kan bij de assistente ingeleverd worden en zal door de klachtencommissie op korte termijn (binnen 1 week) bekeken en besproken worden.

De klachten commissie kijkt of er verbeterpunten uit de klacht te halen zijn en zal deze voorleggen aan alle medewerkers van de praktijk. Samen zal er gekeken worden wat voor actie er genomen moet worden (een verbeterplan, protocol, werkafspraak of iets anders). Na het overleg zal de indiener op de hoogte worden gesteld van de ondernomen actie.

In sommige gevallen zal de medewerker met de patiënt in gesprek gaan over de klacht (met of zonder aanwezigheid van de klachtencommissie).

Mocht er op deze manieren geen oplossing gevonden worden dan zal de klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE) neergelegd worden. Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl

English translation is coming up