Inschrijven als nieuwe patiënt / register as new patient – Huisartsenpraktijk Reguliersgracht – Amsterdam

Inschrijven als nieuwe patiënt / register as new patient

Wilt u zich inschrijven als patiënt bij onze praktijk? Would you like to register as patient at our practice?

Dat kan als u volgens Google Maps op maximaal 2 kilometer loopafstand van Reguliersgracht 78 woont. Belt u dan voor meer informatie naar 020 – 344 92 47. We hebben geen mogelijkheid tot online aanmelding.

That is possible if  you live according to Google Maps at  a maximum of 2 kilometer distance from Reguliersgracht 78.  Then please dial 020 – 344 92 47 for more information. We do not offer an option to register online .